Kutatás – Fenntartható technológiák Skip to main content

MTA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS TECHNOLÓGIÁK NEMZETI PROGRAM

Fenntartható technológiák alprogram

Kutatás

Publikációk

Martin János Mayer, Dazhi Yang, Balázs Szintai. Comparing global and regional downscaled NWP models for irradiance and photovoltaic power forecasting: ECMWF versus AROME Applied Energy, közlésre elfogadva

Róbert Kovács Transient non-Fourier behavior of large surface bodies International Communications in Heat and Mass Transfer, közlésre elfogadva

Bartus Gábor. Környezetpolitika a természeti erőforrások szűkösségének korában. , In: Litkei Máté és Toldi Ottó (szerk.): A 21. századi magyar környezetpolitika sarokkövei. MCC Press, Budapest. ISBN 978-615-6351-94-4, 2023

Eredmények

Felszín és légkör közötti ammónia és dinitrogén-oxid kicserélődés vizsgálata fotoakusztikus spektroszkópiával.

2023. szeptember 28.

Szabó Anna, Gombi Csilla, Király Csaba, Horváth László, Huszár Helga, Szabó Gábor, Bozóki Zoltán Felszín és légkör közötti ammónia és dinitrogén-oxid kicserélődés vizsgálata fotoakusztikus spektroszkópiával. Szóbeli előadás a 11. Környezetkémiai Szimpóziumon, Szeged.


Have Hungarian districts become more resilient?

2023. szept. 6-7.

Csizovszky Anna: Have Hungarian districts become more resilient? – A comparison of the 2014 and 2020 Baseline Resilience Indicators for Communities (BRICs), 11th ICSD (International Conference on Sustainable Development)


Coupled Field and Numerical Analysis of Riverine Macroplastic Transport. In Proceedings of the 40th IAHR World Congress

2023. augusztus 21-25.

Fleit G., Nagy T., Málnás A.K., Husztik D., Ilcsik Cs., Molnár D.A., Gyalai-Korpos M., Baranya S. (2023) Coupled Field and Numerical Analysis of Riverine Macroplastic Transport. In Proceedings of the 40th IAHR World Congress, 21–25 August 2023, Vienna, Austria.