Skip to main content

MTA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS TECHNOLÓGIÁK NEMZETI PROGRAM

Fenntartható technológiák alprogram

Hírek

A városi klíma dinamikája és helyi adaptációja

A BME GTK „A fenntarthatóság gazdasági és társadalmi vonatkozásai” alprojekt keretében két új tanulmány jelent meg

2024. július 02.

Mélyfúrási geofizikai adatok többlépcsős modellezése felügyelet nélküli és mélytanuló algoritmusok kombinálásával a negyedidőszaki vízadó rendszer hidrogeológiai jellemzésére Debrecen térségében, Magyarországon

Az Innovatív Módszeret a Természeti Erőforrásk Fenntartható Hasznosításában (ME) kutatócsoport a közelmúltban olyan kutatásokat végzett, ahol többlépcsős modellezési megközelítést hajtottak végre. Felügyelet nélküli és mély tanulási algoritmusokat integráltak a geofizikai kútnaplózási adatok értelmezésének javítása érdekében Magyarországon, Debrecen negyedidőszaki víztartó rendszerének alaposabb jellemzése érdekében.

2024. június 05.

Heterogén felszín alatti vízadók felmérése: Mélyfúrási geofizikai adatok geostatisztikai értelmezése a meghatározó hidrogeológiai paraméterek becsléséhez

A Fenntartható Fejlődés és Technológiák projekt keretében ez a kutatás a mélyfúrási geofizikai adatok felügyelet nélküli tanulási megközelítésének alkalmazására fókuszál, a kelet-magyarországi debreceni negyedidőszaki vízadórendszer elsődleges hidrosztratigráfiai egységeinek jellemzésére

Ammóniaveszteség meghatározása szántóföldeknél

Az alkalmazott műtrágyák fele globálisan nem hasznosul, hanem a környezetet szennyezi. A veszteség mértékének megállapítása – mely a megelőzéshez is fontos információ – mérésekkel validált modellekkel történik. A validáláshoz elengedhetetlenül szükséges a növényállomány fölött, fotoakusztikus módszerrel mért koncentráció (χa) ismerete. Ezzel kapcsolatban jelent meg a Szegedi Tudományegyetem kutatócsoportjának összefoglaló tanulmánya.

Használt textíliák geopolimer szálerősítésként való nyílt újrahasznosítása

A textilhulladék kezelése világszerte egyre növekvő probléma, a folyamatosan változó trendek és a gyors divatmárkák népszerűsége miatt – Az Innovatív Módszerek a Természeti Erőforrások Fenntartható Hasznosításában (ME) kutatócsoport megjelent tudományos közleménye.

2024. május 31.

A bányászati ​​zagy komplex hasznosítása: a ritkaföldfémek visszanyerése

A bányászati zagy jelentős környezeti problémát jelent a kezelésükkel és tárolásukkal kapcsolatos kihívások miatt. A kitermelt érc típusától és az alkalmazott feldolgozási technikáktól függően lehetőség van az értékes összetevők, például ritkaföldfémek (REE) kinyerésére ezekből a zagytárolókból. – Az Innovatív Módszerek a Természeti Erőforrások Fenntartható Hasznosításában (ME) kutatócsoport megjelent tudományos közleménye

Térfogatjellemző és zónaparaméterek együttes meghatározása fúrólyuk-geofizikai szelvények hiperparaméter-inverziójával

Szabó Norbert Péternek, az „Innovatív módszerek a természeti erőforrások fenntartható hasznosításában” (ME) kutatócsoport tagjának, megjelent D1 besorolású közleménye a GEOPHYSICS c. folyóiratban.

2024. május 24.

Városi barnamezős területek megújításának hatása környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból

A fenntarthatóság gazdasági és társadalmi vonatkozásai (BME) kutatócsoport tanulmánya arról, hogy hogyan erősíti a körforgásos gazdaságot a barnamezős területek megújítása, a Magyar Tudomány 2024. áprilisi számában jelent meg.

2024. május 15.

Esettanulmány a Tisza alföldi szakaszáról

A Folyami hordalékgazdálkodás (BME) kutatócsoport legújabb közleménye a Hydrology c. folyóiratban jelent meg

Könyvfejezet a városi barnamezős területek lehetőségeiről az élhetőbb városok szolgálatában

A Fenntarthatóság gazdasági és társadalmi vonatkozásai (BME) kutatócsoport nemrégiben megjelent tanulmányában a barnamezős területek revitalizációjára hívják fel a figyelmet az urbanizáció eredményezte földkivonás mérséklésére, valamint a hazai kontextusban kevéssé alkalmazott, de számos külföldi fejlesztés alapját képző átmeneti hasznosítás lehetőségeit vizsgálják a városi élhetőség javítására.

Honti Márk, A BALATON FENNTARTHATÓ VÍZSZINTSZABÁLYOZÁSÁNAK KIDOLGOZÁSA kutatócsoport (BME) vezetője 2024. április 23-án vette át ünnepélyes keretek között az MTA Doktora címet

Honti Márk akadémiai doktori értekezésében rámutatott a komplex ökológiai és hidrológiai rendszerek modellezésében rejlő elkerülhetetlen szubjektív elemekre, és sikeresen alkalmazta a Bayes-féle statisztikai eljárásokat a szubjektív hatások mérséklésére és a modellek megbízhatóságának javítására.

2024. május 09.

World Adaptation Forum – Bend or Break Together

A technológiai civilizáció XX. század közepe óta tartó robbanásszerű fejlődését az olcsó, nagy energiasűrűségű és eddig szinte korlátlan mennyiségben rendelkezésre álló fosszilis energiahordozók tették lehetővé. A globális gazdaság folytonos növekedésének ideája azonban napjainkra beleütközött a bolygónk véges erőforrásaiból adódó korlátokba.

2024. május 07.

Víz világnapi rendezvény gyerekeknek Tihanyban

A víz világnapja apropóján a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézete 2024 március 20-án és 22-én „Legyél Te is Limnológus” címen ismeretterjesztő foglalkozásokat tartott a környék óvodásai és általános iskolásai számára az MTA Fenntartható Fejlődés és Technológiák Nemzeti Program keretében.

2024. március 28.

Milyen az egészséges energiamix? – közösségi tudomány a műegyetemen

„Egy délután a háztartások energetikájáról a Műegyetemen: energiahatékonyság, atomenergia és megújulók kéz a kézben” címmel rendezett közösségi tudományos előadást a Műegyetem 2023. december 14-én.

Új BME tanulmány az atomenergia megkerülhetetlen szerepét mutatja az Európai Unió villamosenergia-szektorának dekarbonizációjában és a folyamatos ellátás biztosításában

A Műegyetemen készített tanulmányban azt vizsgálták nagy időfelbontású szimulációk segítségével, hogy milyen fontos szerepet játszanak az atomerőművek az európai karbonsemlegességi és ellátásbiztonsági célok teljesítésében.

Az Ökológiai Kutatóközpont állásfoglalása az EU Természet-helyreállítási rendeletének jelentőségéről

Hosszas egyeztetések és számtalan kompromisszumos változtatás után február végén az Európai Parlament elfogadta az EU Természet-helyreállítási rendeletét. A jogszabály életbelépéséhez már csak az Európai Tanács formális támogatására lett volna szükség, de a március 25-re kiírt tagállami szavazás lekerült a napirendről, mert több ország (köztük Magyarország) bejelentette hogy nemmel szavaz vagy tartózkodik.

2024. március 27.

Józsa János, az MTA rendes tagja, a Fenntartható Technológiák Alprogram társelnöke Széchenyi-díjban részesült 2024. március 15-én. Gratulálunk az elismeréshez!

Józsa János Balázs vízépítő mérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, rector emeritus, egyetemi tanára a víztudomány területén elért, nemzetközileg is jelentős kutatási eredményei, valamint kiemelkedő oktatás- és tudományszervezői munkája, illetve a kutatói utánpótlás nevelésében folytatott iskolateremtő tevékenysége elismeréseként.

2024. március 21.

A Nílus Miskolcon

A nílusi vízszintmérések – a legelső fennmaradt, és egyedülállóan hosszú számszerű megfigyelés – hézagainak matematikai kiegészítésével miskolci és soproni geofizikusok és hidrogeológusok a világon egyedülálló eszközt adtak a klímakutatók kezébe.

2024. február 28.

2023 a nagy viharok éve

A jelenkori klímaváltozás következtében egyre szélsőségesebbé váló légköri folyamatok az áramszolgáltatás infrastruktúrájára, a közlekedésre, valamint a mezőgazdasági termelésre is növekvő kockázatokat jelentenek. A klímaváltozáshoz történő alkalmazkodási stratégiák kialakítása során fel kell készülnünk az ebből eredő károk lehetséges megelőzésére, mérséklésére.

2024. február 22.

Ember-természet konfliktusok Magyarországon

A rendezvényen az ember-vadvilág konfliktus témakörben dolgozó hazai szakemberek közérthető előadások formájában tekintették át a téma egy-egy szeletét. A cél a szemléletformálás és a közérthető ismeretátadás, így a kerekasztal-beszélgetések keretein belül kérdezz-felelekre is volt lehetőség.

2024. január 30.

A valóság nem ellenség

Az éghajlatváltozás megkerülhetetlen tényeket felmutató természeti-, és ugyanúgy megkerülhetetlenül emberarcú társadalmi valóság. Nincs alkalmazkodás, nem lehetséges semmiféle fenntartható jövőkép a tényszerű valósággal való őszinte szembenézés nélkül. Téveszmék, illúziók, félrevezetések talaján az alternatív-valóságok ködképei válnak uralkodóvá, amelyek vagy hibás egyéni és társadalmi döntésekhez, vagy – ami még rosszabb – nem döntésekhez, nem cselekvéshez vezetnek. A konferencia célja a tisztánlátás hangsúlyozása és erősítése volt, felhívni a figyelmet az üres reménykeltés veszélyére, hogy megmutassuk: a józan észt, a realitást központba állító szemléletmód az egyetlen lehetséges út – a valóság nem ellenség.

Globális Kutatási Tanács (GRC) Európai Regionális Találkozója – beszámoló

2023. november 19-21., Bukarestben került megrendezésre a Globális Kutatási Tanács Európai Regionális Találkozója Bukarestben, melyen részt
vett Garamszegi László Zsolt, az Ökológiai Kutatóközpont Főigazgatója, mint meghívott felszólaló.

2023. december 05.

Több alkalommal is szerepelt a Fenntartható Technológiák Alprogram a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozaton

Józsa János (BME) és Imre Attila (BME) is vendég volt a 2023. november 6-án megrendezett Tudomány és Parlament rendezvény kerekasztal beszélgetésen.

A horgászok által vízbe juttatott etetőanyagokból felszabaduló tápanyagok

A horgászat hazánkban és világszinten is nagy népszerűségnek örvend; mind gazdasági, mind társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű szabadidős tevékenység. A horgászat azonban több-kevesebb környezeti terhelést is jelent, emiatt a horgászat fenntarthatóságának javítása egyre sürgetőbb feladat.

2023. november 13.

Globális kihívások, lokális megoldások – interdiszciplináris kutatások a fenntarthatóság jegyében

A “Globális kihívások, lokális megoldások – interdiszciplináris kutatások a fenntarthatóság jegyében” c. konferencia célja, hogy áttekintse az MTA MTÜ rendezvénysorozat keretében az MTA Fenntartható Fejlődés és Technológiák Nemzeti Program BME FTA GTK „A fenntarthatóság gazdasági és társadalmi vonatkozásai” c. alprojektjének kutatási témaköreit és eddigi eredményeit.

Kihívások a felszín alatti vízkészletek fenntartható hasznosításában

Szűcs Péter tudomány-népszerűsítő előadása 2023. november 07. 18.00-19.00 óra között az MTA Humán Tudományok Kutatóházában. A hidrológiai ciklus részét képező felszín alatti vízkészletek nélkülözhetetlen elemei a világ vízfelhasználásának. Globális léptékben sajnos nagyon komoly problémaként merül fel a felszín alatti vízkészletek túlhasználata.

2023. november 01.

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XXI. vándorgyűlése

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XXI. vándorgyűlése 2023. november 2–3. között, Pécsen kerül megrendezésre, amelyen két előadás is elhangzik a „A fenntarthatóság gazdasági és társadalmi vonatkozásai kutatócsoportja” részéről is.

2023. október 30.

11. ICSD (International Conference on Sustainable Development) konferencia

2023. szeptember 6-7. között került sor a 11. ICSD (International Conference on Sustainable Development) konferenciára, amelyen részt vett a BME „A fenntarthatóság gazdasági és társadalmi vonatkozásai kutatócsoportja” is.

2023. szeptember 25.

Kert a köbön rendezvény

A június 24-i Kert a köbön szabadtéri esti rendezvény fő témája a fenntarthatóság volt, amelyet ünnepélyes keretek között Garamszegi László Zsolt, az Ökológiai Kutatóközpont Főigazgatója nyitott meg a Vácrátóti Botanikus Kert főépületének teraszán. Köszöntőjét a fenntarthatóság társadalmi jelentőségével kezdte, azzal, hogy a mai életvitelünkkel túl sok erőforrást, természeti értéket vonunk el a környezetünktől, a jövő nemzedékeitől.

2023. szeptember 20.

Gyepi élőhelyrekonstrukció útszegélyeken

A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont kutatói a HUN-REN-DE Konzervációbiológiai Kutatócsoporttal együttműködve új cikkükben a gyepi élőhelyek restaurációjának egy különleges esetével, az útszegélyekkel foglalkoztak.

Inváziós kagyló fajok versengése a Balatonban

A biológiai inváziók, mely események széleskörű terjedését nagyban segíti a globális kereskedelem és az éghajlatváltozás, a biodiverzitás csökkenéséhez, az élőhely közösségének átalakulásához, végsősoron a természeti környezet ökológiai állapotának romlásához vezetnek.

2023. szeptember 15.

A Balaton fogassüllő állománya egészséges genetikai változatosságot és kelet nyugati irányú migrációt mutat

A fogassüllő (Sander lucioperca) Eurázsia édes- és brakk vizeinek fontos csúcsragadozó halfaja, amely gazdasági szempontból is jelentős értékkel bír.

Makroműanyagok áramlása – konferencia-részvétel

2023. augusztus 21–25. között Bécsben került megrendezésre a 40-edik IAHR (International Association for Hydro-Environment Engineering and Research) világkongresszus, több mint 1300 résztvevővel a világ minden pontjáról.

2023. szeptember 11.

Fenntartható-e még a fenntarthatóság?

A 2023. június 24-ei esemény témája a fenntarthatóság eszméje és ennek ütközése a valósággal, a beszélgetésen három szakavatott akadémikus professzor egy ökológia iránt nyitott humorista moderálásával járja körül a kérdést. A nyárestét a fantasztikus magyar zongoravirtuóz és zenei kuriózum Szentpéteri Csilla & Band koncertje zárja.

2023. június 19.

Beszélgetés a hosszú távú globális fenntarthatóságról

Kocsis Károly környezetgazdász beszélgető partnerei a témában: Bozó László akadémikus, légkörfizikus Csutora Mária környezetgazdász, a Corvinus egyetemi tanára Kerekes Sándor környezetgazdász, a Corvinus professor emeritusa Lukács András geofizikus, a Levegő Munkacsoport elnöke Major Gyöngyi közgazdász, a Kortárs Női Reflexiók Fórumának elnöke.

2023. június 12.

Hazai vízkészletek fenntarthatóságával kapcsolatos kutatások az MTA FFT FTA kutatási keretében

2023. június 6-án a program indulása óta először számoltak be a hazai vízkészletek fenntarthatóságával kapcsolatos kutatási eredményeikről a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, az ATK Talajtani Intézet és a Miskolci Egyetem Fenntartható Technológiák Alprogramjában résztvevő kutatócsoportjai.

2023. június 09.

WMO annual report highlights continuous advance of climate change

The State of the Global Climate 2022 shows the planetary scale changes on land, in the ocean and in the atmosphere caused by record levels of heat-trapping greenhouse gases.

2023. április 21.

Fotoakusztikus mérőműszerrel vizsgálják a mezőgazdasági környezetszennyezést

A Fizikai Intézet kutatócsoportja által használt és fejlesztett módszereket már régóta alkalmazzák levegő- és földgázszennyezettség kimutatására – mostantól a műtrágya használat által okozott környezeti nitrogénterhelés is vizsgálhatóvá válik.

2023. március 26.

Fotoakusztikus mérőműszerrel vizsgálják a mezőgazdasági eredetű, környezeti nitrogén szennyezést a Szegedi Tudományegyetem kutatói

Az SZTE Fizikai Intézet kutatócsoportja által használt és fejlesztett módszereket már régóta alkalmazzák levegő- és földgázszennyezettség kimutatására.

2023. január 18.

Elindultak az Akadémia nemzeti programjai

Alapos előkészítés és független testületi értékelés után elnöki döntéssel három nagy nemzeti program kezdi meg a működését: a Tudomány a Magyar Nyelvért Nemzeti Program 4 alprogramja, a Fenntartható Fejlődés és Technológiák Nemzeti Program Fenntartható technológiák alprogramja és a Nemzeti Agykutatási Program 3.0. Működésük időtartama négy év, összes támogatásuk 8,6 milliárd forint.

2022. december 07.