Rólunk – Fenntartható technológiák Skip to main content

MTA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS TECHNOLÓGIÁK NEMZETI PROGRAM

Fenntartható technológiák alprogram

Rólunk

Küldetés

Meggyőződésünk, hogy a Konzorcium jelenlegi összetételével a nemzet számára stratégiai jelentőségű, a gyakorlatban is hasznosítható új tudományos eredményekhez juthat. A legszélesebb értelemben vett ’technológiák’ fenntarthatósági kérdései az élet szinte minden területén komoly kihívásként jelentkeznek. A hagyományos energiahordozók és a nyersanyagok szűkössége, a jól detektálható jelenkori éghajlatváltozás, valamint ezek közvetlen és közvetett következményei különösen aktuálissá, és minden tekintetben megkerülhetetlenné teszik az Alprogramban kitűzött célok megvalósítását.

A víztudományok területén tervezett kiemelt kutatási programjaink a következők: a felszíni folyók és nagy tavak, a városi vízgazdálkodás, a vízellátás, a víz- és szennyvíztisztítás, a víz, mint megújuló energiaforrás (BME); aszály és öntözés, agrár-vízgazdálkodás (ATK TAKI); Balaton kutatás, tókutatás – eutrofizáció, nád- és halpusztulás, invazív fajok (BLKI); felszín alatti vizek, a geotermia, mint megújuló energiaforrás (ME).

Az energia- és nyersanyag-gazdálkodás témakörben foglalkozunk a fosszilis és a nukleáris technológiák fenntarthatóságával, környezetkímélő füstgáz tisztítási eljárások, légköri széndioxid kivonási eljárások fejlesztésével. Értékeljük a hazai megújuló energiák potenciálját, felhasználhatóságuk előrejelezhetőségét, fenntarthatósági kérdéseit (BME, ME, SZTE, OMSZ).

Az ökológia területén az ökoszisztémák fenntarthatósága és helyreállítása, az ökológiai szolgáltatások biztosíthatósága a kiemelt kutatási irányunk (ÖK, SZTE).

A környezet állapotának értékelése, a szükséges és lehetséges kármérséklő beavatkozások megtervezése elképzelhetetlen a monitoring rendszerek fejlesztése, valamint a kor kihívásaihoz igazodó monitoring stratégiák kidolgozása nélkül. Ezen a területen a távérzékelés és a fotoakusztika vonatkozásában tervezünk alap- és alkalmazott kutatásokat (SZTE, PE). A fenntartható technológiákhoz kapcsolódóan vizsgáljuk ezek társadalmi és gazdasági vonatkozásait is (BME).

Konzorciumi tagok

Konzorciumvezető

Tagok