Skip to main content

MTA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS TECHNOLÓGIÁK NEMZETI PROGRAM

Fenntartható technológiák alprogram

A városi klíma dinamikája és helyi adaptációja


A BME GTK „A fenntarthatóság gazdasági és társadalmi vonatkozásai” alprojekt keretében idén két új tanulmány jelent meg:

I. A városi klíma dinamikájának tér-időbeli elemzése a magyar nagyvárosokban

A tanulmány fő célja a legnagyobb hazai városok egyes mikroklimatikus jellemzőinek térbeli és időbeli változásának feltárása volt.
A számított eredmények szerint: 1) minden esetben jelentős városi szétterülés volt megfigyelhető; 2) azon városok esetében, melyek intenzív iparosításon mentek át, megjelent az ún. ipari hősziget hatás.

A teljes közlemény itt érhető el:

Buzási, A., Beszedics-Jäger, B.S. and Hortay, O. Spatial-temporal analysis of urban climate dynamics in major Hungarian cities. Environmental Research Communications ENVIRONMENTAL RESEARCH COMMUNICATIONS, 2024

 

II. A helyi alkalmazkodási stratégiák európai mintái – regionális elemzés

A tanulmány a legjelentősebb európai városok klímastratégiáinak elemzése volt térbeli és statisztikai klaszterek alapján. A szerzők jelentős térbeli heterogenitást tapasztaltak a stratégiák minőségét tekintve, azonban a kelet-közép-európai térben magasabb értékeket tártak fel. Mindazonáltal nem lehetett egyértelmű regionális mintákat felfedezni a stratégiák által leggyakrabban meghatározott klimatikus hatások, sérülékeny társadalmi csoportok és ágazatok területén.

A teljes közlemény itt érhető el:

Buzási, A., Simoes, S. G., Salvia, M., Eckersley, P., Geneletti, D., Pietrapertosa, F., Olazabal, M., Wejs, A., Hurtado, SDG., Spyridaki N-A., Szalmáné Csete, M., Torres, E-F., Riznar, K., Heidrich, O., Grafakos, S., Reckien, D. (2024). European patterns of local adaptation planning—a regional analysis. Regional Environmental Change, 24(2).