Skip to main content

MTA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS TECHNOLÓGIÁK NEMZETI PROGRAM

Fenntartható technológiák alprogram

Alprojekt

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Folyami hordalékgazdálkodás


Projektvezető:

Baranya Sándor

Résztvevő kutatók:

Józsa János, Kardoss László, Török Gergely, Nyiri Emese, Sipos György, Kiss Tímea

A folyók meghatározó szerepet játszanak életünkben társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból egyaránt. Vízkészletüket számos területen kiaknázzuk pl. ivóvíz, öntözés, erőművek hűtése, hajózás, rekreáció stb. céljára, állapotuk megőrzése, javítása emiatt kulcskérdés. Az emberi beavatkozások (pl. szabályozások, mederanyag kitermelések, duzzasztók építése, klímaváltozás) hatására folyóink vízmérlege azonban megváltozott, sőt, ahogy közelmúltbeli vizsgálatok kimutatták (pl. DanubeSediment Interreg DTP projekt), a vízzel szállított hordalék hosszmenti és időbeli jellemzői is jelentősen átalakultak. A folyóink hordalékmérlegének felborulása az ún. szabadfolyású szakaszok (tehát nem duzzasztott terek) mélyülését okozta, a Duna medre hazánkban pl. ez elmúlt 60 évben átlagosan majdnem két méterrel lesüllyedt, de más folyóinknál is hasonló tendenciák mutathatók ki. A medermélyülés számos területen kedvezőtlen hatásokat vált ki: pl. a talajvíztábla süllyedését, a hajózhatósági viszonyok romlását, az élőhelyek degradálódását vagy akár az árvízszintek emelkedését. Ahhoz, hogy ezeket a negatív folyamatokat megállítsuk, a folyók vízével való gazdálkodás mellett fontos szerepet kell kapnia a hordalékkal való gazdálkodásnak is, hiszen a hordalék hiánya, vagy éppen a hordaléktöbblet a kiváltó oka a fenti problémáknak. A tervezett projekttéma fő küldetése, hogy tudományos alapokat szolgáltasson egy, a hazai vízügyi ágazat által a jövőben szükségszerűen kidolgozandó hordalékgazdálkodási stratégiához. A vizsgálatainkat két pillérre építjük. Egyfelől méréseket és adatelemzéseket végzünk azzal a céllal, hogy jobban megértsük hazai nagy folyóink (Duna, Tisza, Dráva) alakváltozási folyamatait, mert alapvető kérdés, hogy az említett kedvezőtlen medermélyülések tartanak-e még, vagy elérték-e már folyóink a beavatkozások hatására megváltozott új egyensúlyi állapotukat. A másik pillér olyan modellezési eljárások kifejlesztése, amelyek képesek előrejelzést adni a folyók morfológiai alakulására, és megfelelő alapot szolgáltatnak restaurációs beavatkozások tervezéséhez.

Publikációk

Gergely T. Torok, Sandor Baranya, Gary Parker The investigation of morphodynamic processes of a Hungarian Danube section. International conference on transboundary catchment erosion and pollution problems Belgrád, Szerbia, 2023
Emese Nyiri, Gergely Török, Sándor Baranya Folyószabályozási művek morfodinamikai hatásvizsgálata a magyarországi Felső-Dunán. MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG, XXX. Országos Vándorgyűlés, befogadott, p. 15p, 2023
Gergely T Török, Gary Parker Study of morphodynamic change caused by wing dams at large spatio-temporal scale. Geophysical Research Abstracts: EGU General Assembly 2023, Paper: EGU23-10815, 2023
Emese Nyiri, Gergely T Török, Sándor Baranya Impact assessment of river regulations of the past century using 1D morphodynamic modeling on the Upper Hungarian Danube. Geophysical Research Abstracts: EGU General Assembly 2023, Paper: EGU23- 16014, 2023