Skip to main content

MTA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS TECHNOLÓGIÁK NEMZETI PROGRAM

Fenntartható technológiák alprogram

Alprojekt

Szegedi Tudományegyetem

Környezetvédelmi Problémák megoldásán nyugvó alternatív energiatermelési lehetőségek: A szén-dioxid és nitrátredukció megoldásai


Projektvezető:

Kónya Zoltán

Résztvevő kutatók:

Haspel Henrik, Ballai Gergő, Saheed Abiola Raheem, Arvin Taghizadeh Tabrizi, Fülöp Henrik, Tóth-Kőrösi Koppány, Szatmári Luca Ágnes

Az antropogén eredetű klímaváltozás hosszútávú hatásai elleni küzdelem fontos része a nagy CO2 kibocsátó iparágak zöldítési törekvései. A „zöld” acél, ammónia és cementipar ebben kiemelt szerepet fog játszani, tekintve, hogy előbbiek a legnagyobb CO2 kibocsátó iparágak közé tartoznak. További megoldandó környezetvédelmi problémát jelent, hogy a mesterséges nitrogénfixálás (műtrágyák) elterjedésével, valamint az ipari szennyvizekkel kibocsátott nitrátok által a környezet antropogén nitrátterhelése jelentősen megnőtt.

A vizes fázisban oldott nitrát elektrokémiai redukció során azonban kevésbé veszélyes spécieszekké, sőt, ipari nyersanyagként is hasznosítható ammóniává alakítható. Ez az elektrokémiai nitrátredukció (NO3RR), amely az energia- és nyersanyagintenzív Haber-Bosch ammóniaszintézis fenntartható alternatívája lehet. A NO3RR további pozitív környezetvédelmi hozadéka a N2O-kibocsátás csökkentése. Utóbbi gáz felel a sztratoszférikus ózonbontás jelentős részéért, miközben globális felmelegedési potenciálja közel 300x magasabb, mint a CO2-é (GWP ≈ 270). A N2O fő forrása a nitrát enzimkatalizált átalakítása a talajban (NO3− → N2O és NH3), ezért a nitrátterhelés csökkentése az atmoszferikus N2O koncentráció csökkenését is magával vonja.

Az ammónia ugyanakkor szénmentes energiavektor is egyben, és a fenntartható szintézisen túl a felhasználó oldali technológiák fejlődésével (ammónia tüzelőanyag-elemek, ammóniaoxidációs reakció (AOR) stb.) zárt, szénmentes energiarendszer valósítható meg (NH3 economy). Ez tehát az elektrokémiai CO2 redukcióhoz hasonlóan környezetvédelmi hatásán túlmenően a fenntartható energiatermelés/vegyipar kialakulásához is hozzájárul. További lehetőség elemi nitrogén közvetlen előállítása nitrátból. Az NO3RR során ugyanis egy sor különböző oxidációs állapotú spéciesz képződhet, azonban a katalizátor szelektivitását nitrogénre hangolva elkerülhető a reaktív termékek előállítása. Ez bár nem eredményez tovább hasznosítható ipari nyersanyagot, az utóbbit felhasználó technológiai lépések (salétromsav-, ammóniumnitrát-gyártás stb.) hiányában is érvényesül a pozitív környezetvédelmi hatás.

Az elektrokémiai nitrátredukciót eddig legfőképpen kisméretű háromelektródos elektrokémiai cellában (H-cell) valósították meg, ám az ipari felhasználás irányába tett következő lépés (Technology Readiness Level, TRL) a folyamatos, áramlásos cellában végbemenő reakcióvezetés. Ez a fejlesztési folyamat szépen követhető a korábbi elektrokatalitikus módszerek esetében (tüzelőanyag-elemek, víz- és CO2 elektrolizáló cellák), azonban jelenleg csak elvétve találni áramlásos cellában, folyamatos betáplálással hajtott NO3RR-t. Az elkövetkező években ugyanakkor robbanásszerű fejlődést várunk ezen a területen, és a projekt során kialakítandó újfajta mérési elrendezések (áramlásos cellák, on-line ammónia-meghatározás stb.) a NO3RR módszerét az ipari megvalósítás irányába mozdítják el.

További információ:
HUN-REN-SZTE Reakciókinetikai és Felületkémiai Kutatócsoport
Szegedi Tudományegyetem, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék

Eredmények

Decarbonizing the Chemical Industry: Ceramics in the Ammonia Economy

Haspel Henrik, előadás
15th ECerS Conference for Young Scientists in Ceramics (CYSC 2023)
Novi Sad, 2023. október 11-14.

In-situ Investigation of the MOF-Derived Catalyst Formation Mechanism

Henrik Haspel, Gergő Ballai, Tamás Győző Pocsai, Luca Ágnes Szatmári, Ákos Szamosvölgyi, Dorina Gabriella Dobó, Ákos Kukovecz, Zoltán Kónya, poszter
15th European Congress on Catalysis (EuropaCat2023),
Prága, 2023. augusztus 27. – szeptember 1.

Oxygen-deficient W-CoOOH nanostructures for improved electrochemical nitrate reduction to ammonia

Saheed Abiola Raheem, Gergő Ballai, Imre Szenti, Henrik Haspel, Zoltán Kónya, poszter
15th European Congress on Catalysis (EuropaCat2023),
Prága, 2023. augusztus 27. – szeptember 1.

Copper/Boron Carbon Nitride Core/Shell Structure for Electrochemical Reduction of Nitrate to Ammonia

Arvin Taghizadeh Tabrizi, Gergő Ballai, Imre Szenti, Henrik Haspel, Zoltán Kónya, poszter
15th European Congress on Catalysis (EuropaCat2023),
Prága, 2023. augusztus 27. – szeptember 1.

Magnetic electrocatalysis on boron nitride based catalysts

Haspel Henrik, előadás
MMT Konferencia 2023,
Siófok, 2023. május 4-6.