Skip to main content

MTA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS TECHNOLÓGIÁK NEMZETI PROGRAM

Fenntartható technológiák alprogram

Alprojekt

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Okos rendszerben működtetett fenntartható energetika


Projektvezető:

Aszódi Attila

Résztvevő kutatók:

Boros Ildikó, Orosz Gergely, Szieberth Máté, Zsíros Gábor, Biró Bence, Kacz Dániel, Orosz Róbert

A feladat célja annak vizsgálata, hogy a magas megújuló energia penetrációjú villamosenergia-rendszerekben a megújuló és a konvencionális karbonsemleges termelők hogyan tudnak együttműködni, hogyan biztosítható a rendszer megfelelő üzembiztonságú és ellátásbiztonságú működtetése. A kutatások Magyarországra és a szomszédos országokra koncentrálnak, és azt vizsgálják, hogy az együttműködő villamosenergia-rendszerben az időjárásfüggő megújuló források és az alapvetően zsinóráram-termelő atomerőművek hatékony együttműködésének feltételei hogyan biztosíthatóak. Ezen túl az NTI-ben az alapító-igazgató, Csom Gyula professzor által már az 1980-as években meghonosított, az atomenergetika fenntarthatóságának értékelése szempontjából alapvető, nukleárisüzemanyagciklus-szimulációk a 2010-es években kaptak új lendületet és ma egy korszerű eszköztár áll rendelkezésre a szcenáriók széles körének elemzésére. A megújuló energiahordozókra alapuló erőművek és az atomerőművek hosszú távú és fenntartható együttműködése igényli a villamosenergia-mixek és villamosenergia-rendszerek elemzésén túl az atomerőművi üzemanyagciklus zárási opcióinak vizsgálatát is.

A villamosenergia-rendszerek dekarbonizációja, ellátásbiztonságának növelése és a növekvő energiaárak megfékezése napjaink egyik legnagyobb kihívása. Jelen projekt célja ezen kihívások leküzdésére alkalmazott lehetséges megoldások vizsgálata. Ehhez az alábbi fő feladatokon dolgozunk: órás felbontású villamosenergia-piaci modellek építése; órás villamosenergia-fogyasztási adatok és az időjárásfüggő energiahordozók termelésének előrejelzése gépi tanulási módszerek alkalmazása segítségével; villamosenergia-tárolók fizikai paramétereinek vizsgálata és modellezése, kis moduláris reaktorok villamosenergia-rendszerbe illesztése lehetőségeinek vizsgálata, valamint a nukleáris üzemanyagciklus hosszú távú modellezése és fenntarthatóságának elemzése.

A fő cél olyan megoldások kutatása, amelyek révén a villamosenergia-ellátás számára kitűzött fenntarthatósági, klímavédelmi és ellátásbiztonsági célokat az atomenergia és a megújuló energiahordozók kombinált és optimalizált felhasználásával a legnagyobb hatékonysággal, a legmagasabb társadalmi hasznosság és a legkisebb társadalmi költségek mellett lehet megvalósítani.

Publikációk

Bence Biró, Attila Aszódi Investigating the cooperation between nuclear power plants and renewable energy sources in Central Europe using high-resolution simulations (European Nuclear Young Generation Forum 2023) , 2023