Skip to main content

MTA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS TECHNOLÓGIÁK NEMZETI PROGRAM

Fenntartható technológiák alprogram

Alprojekt

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Okos rendszerben működtetett fenntartható energetika


Projektvezető:

Aszódi Attila

Résztvevő kutatók:

Boros Ildikó, Orosz Gergely, Szieberth Máté, Zsíros Gábor, Biró Bence, Kacz Dániel, Orosz Róbert

A feladat célja annak vizsgálata, hogy a magas megújuló energia penetrációjú villamosenergia-rendszerekben a megújuló és a konvencionális karbonsemleges termelők hogyan tudnak együttműködni, hogyan biztosítható a rendszer megfelelő üzembiztonságú és ellátásbiztonságú működtetése. A kutatások Magyarországra és a szomszédos országokra koncentrálnak, és azt vizsgálják, hogy az együttműködő villamosenergia-rendszerben az időjárásfüggő megújuló források és az alapvetően zsinóráram-termelő atomerőművek hatékony együttműködésének feltételei hogyan biztosíthatóak. Ezen túl az NTI-ben az alapító-igazgató, Csom Gyula professzor által már az 1980-as években meghonosított, az atomenergetika fenntarthatóságának értékelése szempontjából alapvető, nukleárisüzemanyagciklus-szimulációk a 2010-es években kaptak új lendületet és ma egy korszerű eszköztár áll rendelkezésre a szcenáriók széles körének elemzésére. A megújuló energiahordozókra alapuló erőművek és az atomerőművek hosszú távú és fenntartható együttműködése igényli a villamosenergia-mixek és villamosenergia-rendszerek elemzésén túl az atomerőművi üzemanyagciklus zárási opcióinak vizsgálatát is.

A villamosenergia-rendszerek dekarbonizációja, ellátásbiztonságának növelése és a növekvő energiaárak megfékezése napjaink egyik legnagyobb kihívása. Jelen projekt célja ezen kihívások leküzdésére alkalmazott lehetséges megoldások vizsgálata. Ehhez az alábbi fő feladatokon dolgozunk: órás felbontású villamosenergia-piaci modellek építése; órás villamosenergia-fogyasztási adatok és az időjárásfüggő energiahordozók termelésének előrejelzése gépi tanulási módszerek alkalmazása segítségével; villamosenergia-tárolók fizikai paramétereinek vizsgálata és modellezése, kis moduláris reaktorok villamosenergia-rendszerbe illesztése lehetőségeinek vizsgálata, valamint a nukleáris üzemanyagciklus hosszú távú modellezése és fenntarthatóságának elemzése.

A fő cél olyan megoldások kutatása, amelyek révén a villamosenergia-ellátás számára kitűzött fenntarthatósági, klímavédelmi és ellátásbiztonsági célokat az atomenergia és a megújuló energiahordozók kombinált és optimalizált felhasználásával a legnagyobb hatékonysággal, a legmagasabb társadalmi hasznosság és a legkisebb társadalmi költségek mellett lehet megvalósítani.

Publikációk

Attila Aszódi, Bence Biró, László Adorján, Ádám Csaba Dobos, Gergely Illés, Norbert Krisztián Tóth, Dávid Zagyi, Zalán Tas Zsiborás The effect of the future of nuclear energy on the decarbonization pathways and continuous supply of electricity in the European Union Nuclear Engineering and Design, Volume 415, 2023
Bence Biró, Attila Aszódi Investigating the cooperation between nuclear power plants and renewable energy sources in Central Europe using high-resolution simulations (European Nuclear Young Generation Forum 2023) , 2023