Skip to main content

MTA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS TECHNOLÓGIÁK NEMZETI PROGRAM

Fenntartható technológiák alprogram

Térfogatjellemző és zónaparaméterek együttes meghatározása fúrólyuk-geofizikai szelvények hiperparaméter-inverziójával


A tanulmányban egy új megközelítést mutatunk be tárolókőzetek térfogatjellemző és zónaparamétereinek fúrólyuk-geofizikai szelvények együttes inverziója alapján történő meghatározására. A porozitást, a víztelítettséget, az agyagtartalmat, a kerogén- és a mátrixtérfogatot a válaszfüggvény-állandókkal egyidejűleg becsüljük a szelvények hiperparaméter-becsléssel támogatott inverziójával. A zónaparamétereket – azaz a kőzetmátrix, az agyag, a kerogén és a pórusfolyadékok fizikai tulajdonságait, valamint egyes texturális paramétereket – hiperparaméterként kezeljük és genetikus algoritmussal határozzuk meg a teljes mélységintervallumra. Az inverziós módszer jelentősége abban rejlik, hogy a zónaparamétereket közvetlenül a fúrólyukszelvényekből nyerjük ki, ami egyrészt javítja a direkt feladat megoldását, másrészt csökkenti a magmintavétel és a laboratóriumi mérések költségeit. Az inverziós módszert egy kelet-magyarországi fúrásban található miocén korú képződményben mért karotázs szelvények értelmezésére alkalmazzuk.

Szabó N. P., 2024: Hyperparameter inversion of well logs for the simultaneous estimation of volumetric and zone parameters. GEOPHYSICS, VOL. 89, NO. 4 (JULY-AUGUST 2024); P. D205–D219, 10.1190/GEO2023-0497.1.